ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิตติค้าข้าว

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502001757
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/3/2502 พ.ศ. (65 ปี 30 วัน ที่แล้ว)
26/3/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 10/63 ซอยเซ็น์หลุย 3 ถนนเซนต์หลุย แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว