ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไท่น้ำฮะกี่

THAI NAM HAH KEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504003587
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/7/2504 พ.ศ. (62 ปี 9 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
3/7/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 660/19-21 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด* เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47114 ร้านขายของชำ