ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกสินธุ

EKKASINTHU LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503002382
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/3/2503 พ.ศ. (64 ปี 3 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
15/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1300 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47114 ร้านขายของชำ