ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัสดี

SWADEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498001115
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/11/2498 พ.ศ. (68 ปี 7 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
4/11/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 121 ตรอกอิสสละนุภาพ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค