ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่ำหยู้ไถ่

NAM YOO THAI LIMITED PARTNESHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501000528
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/2/2501 พ.ศ. (66 ปี 2 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
1/2/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 28-30 ถนนสันติภาพ แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค