ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีผลเอนเทอไพรส์

THAVIPHOL ENTERPRISE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499002646
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/7/2499 พ.ศ. (67 ปี 10 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
4/7/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 138/6 ตรอกสะพานยาว แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค