ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคบุญไชย

CHOKE BOON CHYE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500001954
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/6/2500 พ.ศ. (66 ปี 10 เดือน ที่แล้ว)
13/6/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 254/1 ซอยเลื่อนฤทธิ์ ถนนคลองถม แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค