ห้างหุ้นส่วนจำกัด โงวเฮงฮวด

NGOW HENG HUAT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498000488
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/2/2498 พ.ศ. (69 ปี 3 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
23/2/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 135,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 172 ตรอกกะทะ ถ.ทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น