ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์ไทยคอมเมอร์เชียร์

WONG THAI COMMERCIAL LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงษ์ไทยคอมเมอร์เชียร์ (ID: 0103501002857) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 20/6/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 697/4 ถนนบรรทัดทอง ซอย 1 พระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103501002857
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
20/6/2501 พ.ศ.
(66 ปี 22 วัน ที่แล้ว)
20/6/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง