ห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่เฮงม่งเอ็ก

SZEHENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501002075
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/4/2501 พ.ศ. (66 ปี 23 วัน ที่แล้ว)
29/4/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 160,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1/25 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น