ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวชชสิน

HUA SING HANG LIMITED PPARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501002148
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/5/2501 พ.ศ. (65 ปี 11 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
7/5/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 407/19 จุฬา 9 ซอย 3 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น