ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุนทรค้าพืช

SUNTHOM AGRICULTURAL TRADE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501002750
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/6/2501 พ.ศ. (65 ปี 11 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
16/6/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 374/1 ตรอกกอเนียเก็ง ถนนราชวงษ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น