ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินลีเทร็ดดิ้ง

WIN LEE TRADING AND LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินลีเทร็ดดิ้ง (ID: 0103495001521) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 31/10/2495 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 5/3 ซอยกมล ตรอกจันทน์ ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103495001521
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
31/10/2495 พ.ศ.
(71 ปี 8 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
31/10/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง