ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไต้กี่จั่ง

TAI KEE CHANG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502003130
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/6/2502 พ.ศ. (64 ปี 11 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
22/6/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 79 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น