ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยแสงฟ้า

THAI SENG HUAT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502003750
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/7/2502 พ.ศ. (64 ปี 10 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
16/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 12 ตรอกกลันตัน แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น