ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมลชัย

KAMOL CHAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502003687
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/7/2502 พ.ศ. (64 ปี 8 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
14/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 283 ถนนเยาวราช (ในตลาดเก่า) แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น