ห้างหุ้นส่วนสามัญ ตังอา

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102492003085
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/2/2492 พ.ศ. (75 ปี 3 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
7/2/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 390-392-394 ตรอกอาเนี้ยเก็ง ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป