ห้างหุ้นส่วนสามัญ เช็งเจ็กเส็ก

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ เช็งเจ็กเส็ก (ID: 0102498000894) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 22/5/2498 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 17 ถนนเจริญเวีียง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป มีทุนจดทะเบียน 800,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102498000894
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
22/5/2498 พ.ศ.
(69 ปี 1 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
22/5/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
800,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง