ห้างหุ้นส่วนสามัญ เล่าฮั่วฮึ้ง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102498003052
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/6/2498 พ.ศ. (68 ปี 10 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
6/6/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 5 ซอยบุรีรมย์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป