ห้างหุ้นส่วนสามัญ ซินฮั่วรักฮึ้ง (2)

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102497000718
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/4/2497 พ.ศ. (70 ปี 13 วัน ที่แล้ว)
10/4/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 39 ถนนวานิช 1 (ตรอกแดง) แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป