ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบุรีวิบูลย์กิจ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502006562
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/12/2502 พ.ศ. (64 ปี 3 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
29/12/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1045/3 ถนนเทอดไทย แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46323 การขายส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ