ห้างหุ้นส่วนสามัญ สุขสราญรมย์

SUKSRANROM REGISTERE ORDINARY PARTNERSHIP.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102496000846
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/3/2496 พ.ศ. (71 ปี 3 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
7/3/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 82 ถนนเวิ้งนครเขษม แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป