ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ็งเช็คฮึ้ง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102490000682
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/12/2490 พ.ศ. (76 ปี 5 เดือน ที่แล้ว)
30/12/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 350,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 12/4 ถนนตลาดบำเพ็ญสุข แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป