ห้างหุ้นส่วนสามัญ เตียฮั่วเซ่งเกาะกงซี

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102495001504
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/4/2495 พ.ศ. (72 ปี 1 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
28/4/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1425 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา (หน้าสถานีรถไฟคลองสาน) แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป