ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอี้ยวฮั่วฮึ้ง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102495002209
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/8/2495 พ.ศ. (71 ปี 8 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
4/8/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 4 ถนนเจริญกรุง (ซอยโรงฆ่าสัตว์) แขวงบางคอแหลม* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป