บริษัท เหนือชล (ไทยแลนด์) จำกัด

NUEA CHON (THAILAND) CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0205563006695
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/2/2563 พ.ศ. (4 ปี 3 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
17/2/2020 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 99/78 หมู่ที่ 1 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ