บริษัท คัลเลอร์เวย์ จำกัด

COLOR WAY

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105532064945
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/7/2532 พ.ศ. (34 ปี 10 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
14/7/1989 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 350/4-8 สุขุมวิท 49 (ซอยกลาง) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ