ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรเกษม เอ็นเตอร์ไพร๊ส

PACHKASEM ENTERPRISE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103517011141
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/5/2517 พ.ศ. (50 ปี 19 วัน ที่แล้ว)
2/5/1974 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 23/40 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ