บริษัท 5 ฟิงเกอร์ จำกัด

5 FINGER COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท 5 ฟิงเกอร์ จำกัด (ID: 0105559091722) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 15/6/2559 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 17/147 ซอยประชาชื่น 14 (ม.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105559091722
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
15/6/2559 พ.ศ.
(8 ปี 1 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
15/6/2016 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง