ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันต์ชัย

ANANCHAI LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504000626
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/1/2504 พ.ศ. (63 ปี 4 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
31/1/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 238 หมู่ที่ 1 ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น