ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไทยการยนต์สามยอด

SAHA THAI ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503002412
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/3/2503 พ.ศ. (64 ปี 3 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
16/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 104/1 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น