ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธานีพัฒนา

DHANI PATANA LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธานีพัฒนา (ID: 0103503005411) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 25/7/2503 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 227 อาคารสงเคราะห์ใหม่ ซอยลิ้นจี่ แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103503005411
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
25/7/2503 พ.ศ.
(63 ปี 11 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
25/7/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง