ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรวิศวกรรม

AGRICULTURAL ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรวิศวกรรม (ID: 0103503007627) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 19/12/2503 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 146/23 ถนนสุโขทัย แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 800,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103503007627
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
19/12/2503 พ.ศ.
(63 ปี 6 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
19/12/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
800,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง