บริษัท บอน ไฟน์ ฟู้ด จำกัด

BON FINE FOOD COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556118166
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/7/2556 พ.ศ. (10 ปี 10 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
25/7/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 399/24 หมู่ที่ 13 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค