บริษัท ชีวิต ชีวา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

JIIVIT JIIVA INTERNATIONAL CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555034210
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/3/2555 พ.ศ. (12 ปี 2 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
2/3/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 9/26 ซอยนาคนิวาส 48 แยก 24 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค