ห้างหุ้นส่วนจำกัด เภสัชสถาน

BHAESAJ SATAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503005934
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/8/2503 พ.ศ. (63 ปี 7 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
31/8/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 2321 ถนนพระโขนง-ลาดพร้าว แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค