บริษัท เอลนูร อินดัสตรี้ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

ELNOUR INDUSTRY & TRADING CO.,LTD.

บริษัท บริษัท เอลนูร อินดัสตรี้ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด (ID: 0105553019124) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 8/2/2553 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 149 ถนนลาดพร้าวร้อยหนึ่ง แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกรองเท้า มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105553019124
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
8/2/2553 พ.ศ.
(14 ปี 5 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
8/2/2010 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47712 ร้านขายปลีกรองเท้า

บริษัทที่คล้ายคลึง