ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ เน็กสท์ไฟลท์

THE NEXT FLIGHT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103543005978
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/2/2543 พ.ศ. (24 ปี 2 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
29/2/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 14/681 หมู่ที่ 13 หมู่บ้านบัวทองธานี ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47712 ร้านขายปลีกรองเท้า