ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังขุมทอง พี.วี.ซี.

KLUNGKLIUMTLIONG P.V.C. LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103543009469
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/3/2543 พ.ศ. (24 ปี 1 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
31/3/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 296-298 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47712 ร้านขายปลีกรองเท้า