บริษัท ทาเล้นท์ เทรดดิ้ง จำกัด

TALENT TRADING COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552040642
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/4/2552 พ.ศ. (15 ปี 23 วัน ที่แล้ว)
27/4/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 97 ซอยปรีดีพนมยงค์ 14 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์