ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าท์อีสต์เอเซียมารีนอิมเปกซ์

SOUTH EAST ASIA MARINE IMPEX LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103517012024
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/5/2517 พ.ศ. (50 ปี 1 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
10/5/1974 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 136/39 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์