บริษัท สยาม สะเต๊ค จำกัด

SIAM STEAK CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552011146
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/2/2552 พ.ศ. (15 ปี 3 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
3/2/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 250,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 60/3 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์