บริษัท สากลรวมทุน (ประเทศไทย) จำกัด

INTERNATIONAL ESTMENT (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท บริษัท สากลรวมทุน (ประเทศไทย) จำกัด (ID: 0105522005113) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 12/3/2522 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 391/9 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ มีทุนจดทะเบียน 2,500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105522005113
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
12/3/2522 พ.ศ.
(45 ปี 4 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
12/3/1979 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง