บริษัท เอส.จี.บางกอก 25 จำกัด

S.G. BANGKOK 25 COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เอส.จี.บางกอก 25 จำกัด (ID: 0105525016353) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 4/5/2525 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 408-410 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ มีทุนจดทะเบียน 700,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105525016353
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
4/5/2525 พ.ศ.
(42 ปี 2 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
4/5/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
700,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง