บริษัท มหาไชยเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

THE GREAT ENTERPRISE COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท มหาไชยเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (ID: 0105520007798) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 17/6/2520 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 101/2 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ มีทุนจดทะเบียน 250,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105520007798
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
17/6/2520 พ.ศ.
(47 ปี 1 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
17/6/1977 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
250,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง