บริษัท ซังกิ ชิพชานด์เลอร์ แอนด์ แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105528041022
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/11/2528 พ.ศ. (38 ปี 6 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
25/11/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 2205/32 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค