บริษัท แคนดี้ มาสเตอร์ส จำกัด

CANDY MASTERS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105529005470
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/2/2529 พ.ศ. (38 ปี 4 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
17/2/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 9,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 306 อาราคเซ็ลทรัลสีลม ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค