บริษัท เชน (ประเทศไทย) จำกัด

CHAIN (THAILAND) CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105528027275
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/8/2528 พ.ศ. (38 ปี 10 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
5/8/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 4/1376 หมู่ที่ 4 ซอย 38 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค