บริษัท มิกิ แอนด์ โก จำกัด

MIKI & GO CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105528041731
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/11/2528 พ.ศ. (38 ปี 6 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
29/11/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 13/41 ซอยเกษตร 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง* เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค