บริษัท บราวา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

BRAVA INTERNATIONAL CO., LTD.

บริษัท บริษัท บราวา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ID: 0105539124838) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 11/11/2539 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 622 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตลวดเคเบิลและของที่ทำจากลวด มีทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105539124838
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
11/11/2539 พ.ศ.
(27 ปี 8 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
11/11/1996 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง